Podle charakteru využití jsou k dispozici kontinuální filtrační jednotky pro nepřetržitý provoz a jednoduché filtrační jednotky, u kterých je nutno počítat s přerušením dodávky vody po dobu praní či regenerace filtru. Zákazník může řešení svého problému naší firmě zadat kompletně s garancí za funkčnost celku (řešení "na klíč") nebo si vybrat jednotlivé služby nebo výrobky z naší nabídky.

Formulář poptávky

Pro průmysl se především jedná se o úpravu technologických vod, pro soukromé investory úpravu domácí pitné a užitkové vody. Z technologie úpravy vody jde zejména o čerpání, odstranění mechanických nečistot, různé druhy a stupně filtrace, změkčování, odželeznění, desinfekce vody a dávkování chemikálií.

HOME
Objednávka servisu
Kontakt